Llibreria

El navegador d'Instagram pot generar errors. Recomanem visitar la pàgina en qualsevol altre navegador.

Versaletes va nàixer de la col·laboració entre la Societat Coral el Micalet i l'Associació Cultural Institut Obrer, l'any 2019.
Amb aquest nom, editem publicacions de poesia i teatre.

Poesia en Secret (antologia)

10€

Ciudad Océano (Víctor Benavides)

10€

Poemario Secreto (Ángeles Espí)

10€

La Visita (Marta Roig)

10€ (exhaurit)

A la llengua de València (antologia)

10€

Les nostres poetes (antologia)

10€