Slam Patraix

El #poetrySLAM més anti-SLAM. Cada ronda, dos poetes. Una es queda, l'altra descansa. El públic tria.

Sis participants i un músic convidat.

Tots els mesos, en LA CASA de Patraix.