moradores cultura

 

Poesia i gestió cultural a la ciutat de València.


Currículum web

Dossier Moradores Cultura

Activitats - Espectacles

Llibreria - Vídeos i poemes

 

moradores
Del llat. mora.
1. adj. fem. pl. [LC] [BOS] [AGA] Persones que treballen amb la infructescència de la morera, de l'esbarzer o del romegueró, formada per nombroses drupes petites, negres, blanques, rosades, purpúries o vermelles.


moradores
Del lat. morātor, -ōris.
1. adj. masc. pl. Que habitan o estan de asiento en un lugar. U. t. c. s.